دوره های آموزش مسئولان ایمنی
( تابستان1399)

 

عنوان دوره مدت تاریخ روز ساعت هزینه ثبت نام
آموزش عمومی ایمنی 40 ساعت 99/05/16
99/05/17
99/05/22
99/05/23
99/05/24
پنجشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
13 الی 19
8 الی 16
8 الی 16
650 هزار تومان

 
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 16 ساعت 99/05/30
99/05/31
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
320 هزار تومان
          ثبت نام همزمان
دو دورهتوضیحات:
1-  شرکت در دوره های مذکور اختیاری می باشد و کلیه علاقمندان جهت افزایش مهارتهای حرفه ای و تقویت رزومه خود می توانند در آنها شرکت نمایند.
2- گواهینامه شرکت در دوره ها بصورت الکترونیکی و توسط مرجع رسمی و معتبر آموزشهای ایمنی و بهداشت کار در کشور (مرکز تحقیقات  و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار) صادر خواهد شد.
3- موسسات آموزشی صرفاً برگزارکننده دوره ها می باشند و تعهد و تضمینی جهت تایید صلاحیت شرکت کنندگان ندارند.
4- تایید صلاحیت مسئول ایمنی توسط ادارات کار صورت می گیرد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از ثبت نام و شرکت در دورهها، هماهنگی لازم را با اداره کار محل خود داشته باشید.
5- دوره های مذکور از دوره های HSE ورود به حرفه و ارتقا پایه مهندسان، مجزا می باشد.
6- حدود یکماه پس از برگزاری هر دوره، گواهینامه شرکت در دوره در سایت مرکز تحقیقات وزارت کار به آدرس www.Scrtash.ir  در بخش نتایج آزمون، با وارد نمودن کد ملی، قابل نمایش و پرینت می باشد.
 


محل برگزاری دوره ها :
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - طرشت - میدان تیموری


 
موسسه جامعه متخصصان جم
 مجری ذيصلاح دوره های آموزشهای ايمنی ويژه کارفرمايان - کارگران - مسئولان ايمنی
از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار

 
 

مراحل و اقدامات لازم برای احراز و دریافت تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی:
- شرکت و قبولی در آزمون دوره های آموزش عمومی مسئولان ایمنی  ( 40 ساعت)  و آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (16 ساعت)
- مذاکره با کارفرما و اخذ نامه بمنظور معرفی بعنوان مسئول ایمنی به اداره تعاون، کار و رفاه استان جهت بررسی صلاحیت
- مراجعه و ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی (به آدرس isaap.ir)
- درج اطلاعات و مستندات ( از جمله مدرک تحصیلی، گواهینامه های آموزشی دوره های مذکور، شناسنامه ، کارت ملی، عکس، و اطلاعات سوابق کاری) و همچنین  مشخصات کارگاه مورد نظر (نام واحد/شرکت، موضوع فعالیت، وسعت کارگاه، کد تامین اجتماعی، تعداد کارکنان، صورتجلسات کمیته حفاظت فنی، معرفی نامه کارفرما یا قرارداد کار مسئول ایمنی و لیست بیمه حاوی نام و سمت مسئول ایمنی (در صورت وجود))  در سامانه مذکور
- ارزیابی صلاحیت توسط اداره تعاون، کار و رفاه استان (اداره بازرسی کار) بر مبنای اطلاعات و مستندات مذکور، سطح ریسک کارگاه و الزامات آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها
- پس از تایید ارزیابی، گواهی تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی برای کارگاه مورد نظر، با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر و تمدید مجدد آن تابع شرایط آیین نامه خواهد بود.
- شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف برای مسئولان ایمنی تایید صلاحیت شده
- کارفرما مکلف خواهد بود پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبرده قرارداد کار منعقد نماید و حق بیمه تامین اجتماعی وی را پرداخت نماید.
- مسئول ایمنی مکلف است مطابق شرح وظایف مندرج در آیین نامه اقدام نماید.