اصول تنظیم قراردادها و پیمانهای داخلی


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره آموزشی اینجا کلیک نمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1397/09/19 | نظرات

خدمات آموزشی به منظور اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاریبا توجه به مفاد آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری
مصوب شورايعالی حفاظت فنی کليه پيمانکاران فعال در تمامی زمينه ها
مکلفند تاييديه صلاحيت ايمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دريافت نمايند و
کارفرمايان نيز می بايست با پيمانکارانی قرارداد منعقد نمايند که دارای صلاحيت ايمنی باشند.
برای اين منظور اقدامات اوليه ای که می بايست از سوی پيمانکاران صورت پذيرد عبارت است از:

- گذراندن دوره آموزش ايمنی کارفرمايان ( اعضا هيئت مديره / مديران ارشد پيمانکار)    ( 20 ساعت)
-  گذراندن دوره آموزش ايمنی توسط کارگران/کارکنان پيمانکار        (8 ساعت)
-  دارا بودن / بکارگيری مسئول ايمنی دارای صلاحيت
- ثبت نام در سامانه مربوطه و ارائه مدارک و مستندات


در اين راستا دپارتمان آموزش اين مجموعه به عنوان مجری ذيصلاح
دوره های آموزشهای ايمنی ويژه کارفرمايان - کارگران - مسئولان ايمنی
از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار
آمادگی دارد تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مذکور
و با بهره گيری مدرسان مجرب و ذيصلاح

  به صورت عمومی و اختصاصی در سراسر کشوراقدام نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد:
 28421203- 28421202- 021


 

توسط : admin | تاریخ : 1395/02/20 | نظرات